fbpx

20-05-2020πŸŽˆπŸŽŠπŸŽ‰15 -JARIG JUBILEUM OP HET TRIVUMπŸŽˆπŸŽŠπŸŽ‰πŸŽ

Op 20-05-2020 is het 15 jaar geleden dat Trivium Sport en Dance verhuisd is naar het Trivium. Dit kunnen we a.s woensdag helaas niet uitgebreid vieren, maar we willen het toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Speciaal voor deze dag hebben de kids in de leeftijd 6 tot 11 jaar een uniek optreden georganiseerd. Zij gaan optreden bij het Anbarg! En alle leden die woensdag 20-05-2020 komen sporten worden verrast🎁. We zien je dus graag a.s. woensdagπŸŽŠπŸŽˆπŸŽ‰βœ¨!